Aese Hain Sukh Sapan Hamaare, Ban Ban Kar Mit Jaate Jaise, Baaloo Ke Ghar Nadee…..