Asasheel Kon Ge Too, Asasheel Kon Ge too, Disashee Manaas Maajhyaa, Asashee Kuthe…..