Baazaar Phoolaanchaa Bharalaa, Maj Tulas Disenaa, Maj Baheen Milenaa…