Bhoomivarrache Jan Maj Mhanatee Vyaadhaacgaa Taaraa, Vyaadhach Hoto…