Rusoobaaee Rusoo, Koparyaat Basoo, Tumachyaashee Aamachee Gattee Phoo…