Tuj Kaay Saangoo Saavalya Kahaanee Junee, Kashee Gadyaa Kalenaa…