Umbarathyaasah Olaandooniyaa Maatechee Maaya, Nako Re Jaau Raamraayaa…